รับสมัคร 24 - 28 เม.ย. 64

6 พ.ค.64 - ประกาศผลสอบและรายงานตัว | 9 พ.ค.64 - มอบตัว |

ผู้จัดทำ :นายสราวุธ ชูหน้า งานรับสมัครนักเรียน © 2021


เขตพื้นที่บริการ

สมัครประเภท


ข้อมูลนักเรียน


ที่อยู่ปัจจุบัน


การศึกษา


ประเภทของโรงเรียนเดิม

ความพิการ